ENTRY FORM / FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA:
58 Krajową Wystawę Psów Rasowych
01.09.2018 - SOBOTA - Saturday
teren: SKAŁKA , Świętochłowice; ul. Bytomska 40 / ( The showground: Swietochlowice, 40 Bytomska street. ( Skalka )

Termin przyjmowania zgłoszeń
18.08.2018

termin opłat za wystawę do 25.08.2018


Równocześnie zgłaszam na: (at the same time I enter)

Krajową Wystawę TERIERÓW I CTR O MEMORIAŁ im. A. Jaworskiego
pod patronatem wójta gminy Świerklaniec Pana Marka Cyla
02.09.2018 - NIEDZIELA /Sunday
na terenie Park Świerklaniec, ul.Parkowa 30 (in the Park Swierklaniec, Parkowa 30 street )

TAK -                     NIE -
Jeżeli zazanaczono TAK proszę nie wypełniać formularza na tę wystawę
Wybór rodzaju Katalogu - Selection of the catalog type
Przy zgłoszeniu na 2 wystawy prosimy wybrać opcję dwóch katalogów.
wersja elektroniczna (PDF) = 0 PLN ; wersja drukowana (PRINTED) = płatna (paid)RASA - Breed:TAK - YES       NIE - NO


TAK - YES       NIE - NO


IMIĘ i przydomek - Dog's name:
proszę wpisywać IMIĘ DUŻYMI LITERAMI przydomek Małymi - w takiej formie jak w rodowodzie !!!


Suka - Bitch       Pies - Dog


data urodzenia - date of birth:
wpisz w formacie - example RRRR-MM-DD (rok-miesiac-dzień )


nr rejestracji oddziałowej:
dotyczy psów zarejestrowanych w ZKwP


Nr rodowodu - Pedigree no ( PKR; w przygotowaniu, VDH, CMKU )


Nr oryginalnego rodowodu eksportowego
dla psów importowany do Polski
przed nostryfikacją lecz po rejestracji oddziałowej!
nr tatuażu lub chipa -Tattoo or chip:


Umaszczenie - Colour:


tytuły i stopień wyszkolenia - Titles
wpisz BRAK gdy nie ma ( please enter NONE if there is no title )


ojciec - Sire:


matka - Dam:


hodowca - Breeder:


właściciel - Owner:


Kraj - Land


nr telefonu - telephone number:


e-mail


wpisz jeszcze raz adres mejlowy (enter e-mail again)


Współwłaściciel - Co-owner:


zgłaszam psa do klasy - I enter the dog to the class
KONKURENCJE HODOWLANE / BREEDING COMPETITIONS:
Zgłoszenia proszę wysłać na adres: formularz@zkwp-chorzow.net
W konkurencjach hodowlanych ( Najlepsza Para, Najlepsza Hodowla )
mogą uczestniczyć wyłącznie psy zgłoszone na wystawę i ujęte w katalogu wystawowym.

Only the dogs entered the Show, breeding competitions and appearing in the catalogue
are allowed to take part in the breeding events ( Best Couple, Best Breeding Group ).
Entering breeding competitions: formularz@zkwp-chorzow.net


Proszę pamiętać o dołączeniu odpowiednich, wymaganych dokumentów do klasy użytkowej (certyfikat użytkowości) jak i championów (dyplom) a także kopii rodowodu.

(Copies of required certificates (for champion and working class), pedigree and other documents (f.e. World and Europe Winner, Club Winner certificates) should be attached to the entry form )
lub przesłanie ich do nas ( or can be sent directly to ) formularz@zkwp-chorzow.net


Niżej podpisany stwierdza, że znany jest mu regulamin wystaw i zobowiązuje się do niego stosować.
Oświadczam, że uiściłem składkę członkowską za rok bieżący.

W związku z aktualizacja polityki ochrony danych osobowych tzw (RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
gromadzonych w procesie przygotowywania wystaw psów rasowych .
więcej na temat naszej polityki RODO
Przypominamy , że wyrażenie zgody jest dobrowolne i jest niezbędne do zgłoszenia psa na wystawę.

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa, bez względu na to,
czy zostanie on doprowadzony do oceny.

The exhibitor signed below confirms that is familiar with the Show Regulations and will obey them
In connection with the update of the so-called Personal Data Protection Policy (RODO),
I consent to the processing of my personal data collected in the process of preparing dog
We would like to remind you that the consent is voluntary and is necessary to register the dog for the exhibition.
The sending of the signed entry form means that the exhibitor is oblidged to pay the fee for the dog,
no matter if it will/will not be presented to judgement.


Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Bank account: PL 74105012431000001000002764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW


Podpis osoby zgłaszająca - signature

uwaga wysyłanie formularza może potrwać kilka minut, zależy od wielkości załączonych plików i szybkosci serwera