ENTRY FORM / FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

XIII Krajowa Wystawa Psów Rasy Golden Retriever - 05.05.2018 - SOBOTA
na terenie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Świerklaniec, ul.Parkowa 30

Termin przyjmowania zgłoszeń
25.04.2018rasa - Breed:   GOLDEN RETRIEVER

UDZIAŁ - Participation
Zgłoszony(a) poniżej pies/suka uczestniczył(a) w min. 2 chorzowskich wystawach goldenów:
Entered dog/bitch participated at least in two of golden retriver shows organized by Chorzow

TAK / YES       NIE/ NO


IMIĘ i przydomek - Dog's name:
proszę wpisywać IMIĘ DUŻYMI LITERAMI przydomek małymi


Suka / Bitch       Pies/ Dog


data urodzenia - date of birth:
RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień )


nr rejestracji oddziałowej:
dotyczy psów zarejestrowanych w ZKwP - only for dogs registered in Poland - otherwise enter "-"


Nr rodowodu - Pedigree no. ( PKR; VDH, CMKU , w przygotowaniu ... )


Nr oryginalnego rodowodu eksportowego - Original pedigree no. (if dog was imported to Poland)
dla psów importowany do Polski w klasach: młodszych szczeniąt i szczeniąt,
przed nostryfikacją lecz po rejestracji oddziałowej!


nr tatuażu lub chipa - Tattoo or chip:


Umaszczenie - Colour:


tytuły i stopień wyszkolenia - Titles: pole nieobowiązkowe


ojciec - Sire:


matka - Dam:


hodowca - Breeder:


właściciel - Owner:


kod pocztowy - zip code :


miasto - City :


ulica i numer domu/mieszkania - Street/no.


nr tel - telephone number:


e-mail


wpisz jeszcze raz adres mejlowy - enter e-mail again

zgłaszam psa do klasy - I submit a dog to class


(**enclose photocopy of the pedigree, diploma (s), certificates )
Proszę pamiętać o dołączeniu odpowiednich, wymaganych dokumentów do klasy użytkowej (certyfikat użytkowości) jak i championów (dyplom) a także kopii rodowodu.
lub przesłanie ich do nas formularz@zkwp-chorzow.net


Niżej podpisany stwierdza, że znany jest mu regulamin wystaw i zobowiązuje się do niego stosować.
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny.
Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Nr rachunku IBAN: PL 74105012431000001000002764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Oświadczam, że uiściłem składkę członkowską za rok bieżący, oraz
TAK - wyrażam zgodę na publikację mojego adresu w katalogu wystawowym i powystawowym oraz w materiałach zamieszczanych w internecie
NIE - nie wyrażam zgody na publikację mojego adresu w katalogu wystawowym oraz w materiałach zamieszczanych w Internecie .
podpis - TAK                     podpis - NIE

uwaga wysyłanie formularza może potrwać kilka minut, zależy od wielkości załączonych plików i szybkosci serwera